Ffurflen Gyflwyno Safleoedd Ymgeiswyr, Ail Alwad am Safleoedd

Daeth i ben ar 30 Tachwedd 2022
Am gyfarwyddiadau ar sut I ddefnyddio’r system ac I wneud sylwadau, gwelwch ein canllaw cymorth.

Ffurflen Gyflwyno Safleoedd Posibl

Llenwch un ffurflen ar gyfer pob safle a gynigir.  

Sut y defnyddiwn eich gwybodaeth

Ar 25 Mai 2018 daeth y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) i rym, gan osod cyfyngiadau newydd ar sut y gall sefydliadau ddal a defnyddio eich data personol, a diffinio eich hawliau o ran y data hynny. Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a ddatgelir i ni yn cael eu prosesu yn unol â'n Hysbysiad Preifatrwydd

Bydd yr holl safleoedd posibl ar gael i'w harchwilio gan y cyhoedd. Bydd manylion safleoedd posibl hefyd yn cael eu dosbarthu i randdeiliaid mewnol ac allanol er mwyn caniatáu iddynt gael eu hasesu yn rhan o broses y CDLl. Ni chaiff unrhyw wybodaeth bersonol ei chynnwys yn rhan o hyn.

Bydd manylion yr holl hyrwyddwyr safleoedd a'u hasiantau (lle bo'n berthnasol) yn cael eu hychwanegu at gronfa ddata'r CDLl er mwyn ein galluogi i gysylltu â chi yn uniongyrchol mewn perthynas â phroses y CDLl.  

Ffurflen Gyflwyno

Nodiadau Cyfarwyddyd y Ffurflen Gyflwyno

Am gyfarwyddiadau ar sut I ddefnyddio’r system ac I wneud sylwadau, gwelwch ein canllaw cymorth.
back to top Yn ôl i’r brig